Sol·licitud de gual

Sol·licitar la placa de gual per a l’entrada de vehicles a través de les voreres, i reserva de via pública per a aparcament, i càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.

Obtenir llicència per a l'ús comú especial del domini públic local consistent en la reserva de zona d'estacionament prohibit (dret de gual).

Els propietaris o arrendataris de finques del municipi.

Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'atenció a la ciutadania (OAC)c. d'Anselm Clavé, 7308186 - Lliçà d'Amunt (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Requereix certificat digital. Iniciar el tràmit per internet

Preu

L'establert per les ordenances fiscals vigents en cada moment

ÀMBITS TEMÀTICS

Via pública

Documents adjunts

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 25-10-2018 12:50